Exklusivt samarbete för unik GDPR-certifiering, Jun 18, 2018 15:15 CEST

Leventa erbjuder i samarbete med en av Europas främsta specialister på GDPR, Privasee, en konferensresa till Portugal med 3 dagars kvalificerad utbildning för GDPR practitioners. Goda middagar och aktiviteter ingår, som gör att du lär känna Portugal.

Certified Privacy Practitioner /EU-DPO (CPP/EU-DPO) Award erbjuder studenten en kunskapsresa från grundnivå till praktiserande nivå inom EU GDPR och Data Protection by Design (DPbD), som default inom sin organisation.

Ny handbok – GDPR för icke-jurister, Maj 07, 2018 16:02 CEST

Vad händer efter den 25 maj då GDPR, den nya skärpta integritetslagstiftningen införs? GDPR påverkar alla anställdas arbetsprocesser och företagskultur. All din hantering av uppgifter som är kopplade till en person som finns i dokument, digitalt och i pappersform, ska respektera integritet.

Europeisk expansion för svensk startup, Apr 16, 2018 12:40 CEST

Svenska GDPR-utbildningar expanderar till Frankrike och Italien genom ett exklusivt samarbete mellan Privasee och Internago. Två startups som ligger i den digitala framkanten.

Uma ponte entre as questões legais e o seu negócio, 08/04/2018

Karen Lawrence Öqvist é defensora da privacidade e é a cara por detrás da empresa Privasee, criada em 2015 para oferecer uma combinação de serviços única no que diz respeito ao cumprimento das normas de privacidade, que é na realidade um direito de todos os cidadãos, e disponibilizar serviços de compliance com o RGDP.

Ny certifierad GDPR-utbildning i exklusivt samarbete, 2018-02-22 

PRIVACY PRACTITIONER MASTERCLASS ger dig verktyg för att genomföra GDPR i praktiken, och en beredskap för Dataskyddsförordningen som börjar att gälla den 25 maj i år.