GDPR Verktygsportal för god efterlevnad

GDPR Verktygslåda

- Möjliggör god efterlevnad, för alla företag, av Dataskyddsförordningen (GDPR)!

Verktygslådan innehåller, förutom den enkla och praktiska GDPR guiden (med viktig vägledning speciellt riktat för VD, HR, sälj, IT säkerhet) även mallar för hantering av bl.a. de registrerades begäran, incidenthantering- och rapportering, samt styrdokument för interna processer, rutiner, inklusive kvalitetskontroll av integritet- och dataskydd. 

Engångskostnad SEK 6 980 (ex. moms) för ett års tillgång till GDPR Verktygsportal, uppdaterade mallar under ett år, själv-hjälps nätverk och GDPR guide. 

Skapa login för ditt företag och betala direkt i portalen! 

1. 
GDPR GUIDE OCH MALLAR SOM LÄTT ANPASSAS TILL DITT FÖRETAG 

GDPR guiden presenterar de viktigaste faktorerna för efterlevnad av Dataskyddsförordningen med 5 enkla regler, förklaringar och en checklista för ditt företag och berörda avdelningar.

2.
TILLGÅNG TILL GDPR VERKTYGSPORTAL 

Tillgång till GDPR Verktygsportal under ett år med uppdaterade mallar, rutiner- och processbeskrivningar, själv-hjälps nätverk och GDPR guide.

3.
GDPR REVISION 

Möjlighet till extern revision avseende regelefterlevnad efter 4 månader. Certifikat utfärdas när företaget uppfyller lagstadgade krav. Checklista för internrevision, inklusive i GDPR Verktygslåda.

4.
GDPR HJÄLP!

Möjlighet till extra stöd och hjälp vid behov.

GDPR diplom för att visa att ert företag har god efterlevnad
GDPR mallar för efterlevnad
GDPR guide för anpassning till ditt företag

Kontakta oss gärna direkt för ytterligare information/-frågor!